اجلاس بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر

مقدمه

همانگونه که استحضار دارید با گسترش مرزهای دانش مهندسی و ایجاد تخصص های مختلف، انجمن های علمی می توانند نقش موثری در ایجاد ارتباط میان علوم مهندسی و جامعه ایفا نمایند. این نقش می تواند شامل ترویج و تولید علم، مشاوره های تخصصی، استاندارد سازی، ارتباط با صنعت و خلاقیت و نوآوری باشد.
این انجمن ها با تربیت نیروهای متخصص و ماهر در حوزه ساختمان، نقش مهمی در پیشرفت حوزه ساخت در کشور ایفا می کنند، انجمن های علمی و تخصصی در هر کشوری بیانگر رشد کمی و کیفی نیروهای متخصص و اقتدار علم در آن جامعه است،که نقش بسیار مهمی در تکوین و توسعه این نهادهای علمی دارند، به همین منظور دبیرخانه دائمی اجلاس با ایجاد بستری مناسب جهت تعامل و هم افزایی تشکل های مختلف صنعت ساختمان ورویکرد تبیین تاثیر شکل گیری کمیته پایش اسکان بشر بین این بخشها برای حضور تشکیلاتی درپایش پروژه های ملی درنظر دارد ” اجلاس بزرگداشت روزجهانی اسکان بشر و هم اندیشی تشکل های علمی و صنفی صنعت ساختمان” را با حضور جامعه بزرگ صنعت ساختمان در تاریخ 10 مهرماه 1401 در سالن همایشهای اتاق ایران برگزار نماید.

بروشور اجلاس
هیات امنا
چند کلامی

درباره همایش

نقاط عطف

  • برنامه هفتم توسعه کشور
  • اجرای قانون جهش تولید مسکن درکشور
  • آغاز فرایند اصلاح نظام اقتصادی کشور با رویکرد توزیع بهینه یارانه ها

دستاوردها

  • تهیه طرح ها و الگوهای مناسب برای اسکان مطلوب جامعه هدف برنامه جهانی اسکان بشر در کشور با رویکرد تصویب درفرایند برنامه توسعه هفتم کشور
  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی تولید صنعتی ساختمان و بسط و توسعه فناوری در صنعت ساختمان
  • تهیه طرح و ارایه الگو برای بهبود اقتصاد شهری با رویکرد شناسایی درآمد های پایدار برای اجرای طرح های توسعه با حداقل آسیب ها و تبعات نامطلوب
آنچه انجام خواهیم داد

انتظارات

اهداف

برنامه‌ها